Eco Globallabel (Eko Etiket)

NSO NAP 3 STANDARDI
Eco Globallabel (Eko Etiket)

NSO-NAP 3: 2018 Küresel Çevre Etiketleri Standardı, kirliliği en aza indirgemek ve/veya çevreyi ve ekosistemi orijinal haliyle bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, tüketicinin üretim/hizmetlerine ilişkin beklentilerini karşılayan güvenilir bir ayırt edici markayı tüketiciye sunmak için hazırlanmıştır. Bu işaretler, ürün ve/veya hizmet hakkında bilgi vermek, çevresel özellikleri ve özellikleri belirlemek içindir.

Hammadde, üretim ve/veya hizmet süreçlerine uygulanabilir koşullar bu standartta tanımlanmış ve yayınlanmıştır.

NSO-NAP 3: 2018 Küresel Çevre Etiketleri Standart İçerik, teknik olarak devam eden kontrollere tabidir. Tüketiciye doğru bilgi vermeyi ve çevreye duyarlı ürün ve/veya çevreye özen gösterilerek üretilen ürünlerin taleplerini karşılamayı amaçlar.

NSO-NAP 3: 2018 Global Çevre Etiketleri standardı, “Çevreye zararsız” güvencesi ve garantisi vermemektedir. Zararsız ürün/hizmet ikamesi veya alternatifi kabul edilemez. Tamamen ekosistem ve çevre güvenliği ilkeleri dikkate alınarak üretilen ürün/hizmetlerin tüketici ve çevresel taleplerini karşılamak için oluşturulmuş bir standarttır. Çevreye ve ekosisteme zarar vermeyecek veya zararı en aza indirecek önlemler/kontroller sağlayarak çevre dostu ürün ve/veya hizmetlere ulaşmayı amaçlar.

Bu standart, küresel ticari rekabetten kaynaklanan kaynakların doğru kullanımı ve çevrenin korunması için kullanılan ürün hammadde ve yarı mamul içeriklerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla çevre ve ekosistem koruma talepleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

NSO-NAP 3: 2018 Ecogloballabel Standart İçerik

 • 0 Giriş
 • 1 Uygulama Kapsamı
 • 2 Referanslar ve Yönetmelikler
 • 3 Terimler ve Tanımlar
 • 4 Çeşit Çevre Etiketi
 • 5 Genel Gereksinimler
 • 6 Uygulama
 • 7 Etiketleme ve İletişim
 • 8 Belgelendirme, Kontrol ve Muayene
  • 8.1 Denetim ve Belgelendirme
  • 8.2 İçeriğin Onayı
  • 8.3 İzlenebilirlik
  • 8.4 Belgelendirme Kuruluşları
  • 8.5 Lisanslı Denetçi(ler)
  • 8.6 Lisanslı Ajanslar
  • 8.7 Lisanslı Laboratuvarlar
  • 8.8 Lisanslı Danışmanlar
 • Kaynaklar
 • EK A - Testler ve Yöntemler
 • EK B - Üreticinin EKOGLOBAL ETİKET BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ
 • EK C1 - NSO-NAP 3: 2018 EKOGLOBALLABEL TİP I ETİKET BEYANI ÖRNEĞİ
 • EK C2 - NSO-NAP 3: 2018 EKOGLOBALLABEL TİP II ETİKET BEYANI ÖRNEĞİ
 • EK C3 - NSO-NAP 3: 2018 ECOGLOBALLABEL TİP III (EPD) ETİKET BEYANI ÖRNEĞİ