Azotex Doğal Tekstil Belgesi

NSO NAP 9 STANDARDI
Azotex Doğal Tekstil Belgesi

NSO-NAP 9 Azotex Doğal Tekstil Standardı olarak da bilinen Azotex Doğal Tekstil Sertifikası, doğal ve organik pamuk veya tarım ürünlerinden veya doğal olarak elde edilen süngerlerden vb. tekstilde kullanılan tüm hammaddeler ve üretilen ürünler için uluslararası bir sertifika standardıdır. Standart, hammaddelerin doğal yapı gerekleri ile toplanmasından çevresel ve sosyal açıdan sorumlu üretime kadar tekstil üretimi için üst düzey doğallık ve çevresellik kriterleri tanımlamak üzere tasarlanmıştır.

Sertifika, hayvan/bitki menşeli doğal elyaf üretimi, sünger (deniz süngeri), iplik üretimi, kumaş üretimi ve nihai ürünlerin imalatı ve etiketlenmesi dahil olmak üzere tüm doğal ve/veya organik hammadde ve tekstil üretim zincirini kapsamaktadır. Standart, doğal formda olmayan, toksik ve tehlikeli maddelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaların yanı sıra çevre yönetimi, çalışma koşulları ve tekstil ürünlerinin etiketlenmesi için minimum gereksinimler de dahil olmak üzere kimyasalların kullanımının kısıtlanması için katı gereksinimler belirler.

Bir üreticinin Azotex Doğal Tekstil Sertifikası alabilmesi için ISQ Belgelendirme gibi yetkili-lisanslı ve akredite bağımsız bir sertifikasyon uygunluk değerlendirmesi sürecinden geçmesi ve standarda uygunluğunu sağlamak için ürün ve tesislerin (gerekli ise) düzenli olarak denetlenmesi gerekir. Kriterleri karşılayan ürünlerin, tüketicilere ürünlerin sürdürülebilir, doğal ve çevreye duyarlı bir şekilde üretildiğini gösteren AZOTEX etiketi taşımasına izin verilir.

Azotex Doğal Tekstil Sertifikası, doğallık, çevre, sürdürülebilirlik ve sosyal açıdan sorumlu tekstil üretimi için yaygın olarak tanınan bir kriter haline gelmektedir. Sertifika, önde gelen markalar ve perakendeciler ile çevre kuruluşları ve devlet kurumları tarafından kabul edilmektedir. Azotex Sertifikası, tekstil endüstrisinde doğal yapısı ile sürdürülebilir üretim uygulamalarını teşvik etmek ve tüketicileri çevreye duyarlı bir şekilde üretilen ürünleri seçmeye teşvik etmek için önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır.

NSO-NAP 9 Azotex Doğal Tekstil Belgesi, son tüketiciye güvenilir bir güvence sağlamak için, hammaddeden nihai ürününe kadar yani doğal hali ile hasat edilmesinden çevresel ve sosyal açıdan sorumlu üretime ve etiketlemeye kadar tekstillerin doğal durumunu sağlayan gereksinimleri sağlatan nitelikli bir ürün etiket sertifikasyonudur.

Doğal Tekstil Belgesi'nin tüm gereklilikleri geneldir ve büyüklük ve karmaşıklık ne olursa olsun tekstil zincirindeki tüm kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu da, tekstil zincirinin bir veya daha fazla adımında doğrudan yer alan kuruluşlara uygulamayı sağlamaktadır.

Azotex Doğal Tekstil Belgesi Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da IBI Institute/NSO Uluslararası Organizasyonundan Yetki almış İlgili Alanlardan Uluslararası Akredite, Lisanslı ve Onaylı Kuruluşlardan alınabilir. Her şart ve koşulda Yeterliliği olan yayınlanmış kuruluş türü, ilgili sektöre ve Azotex Doğal Tekstil Belgesi belgelendirme programının yapısına bağlı olmaktadır.

NSO-NAP 9 Azotex Doğal Tekstil Sertifikası’ nı ISQ Belgelendirme gibi kâr amacı güden şirketler ve Kâr amacı gütmeyen Yetki almış, Lisans ve Akreditasyona sahip kamu ya da sivil toplum kuruluşları da verebilir. Doğal Tekstil Sertifikası genellikle belirli ürünlere veya hizmetlere bağlıdır ve bu ürün veya hizmetlerin nitelik kazanmış özel işaretler ile kullanma konusundaki yeterliliği göstermek için tasarlanmıştır. Bu sertifika ve Doğal Tekstil Etiketi/İşareti/Logosu, ilgili pazarlar, sektörler, üreticiler, tüketiciler ve devlet kurumları için nitelik, kıyaslama, gereksinimleri karşılama, tanınabilirlik ve değerlilik konusunda yardımcı olur.

Bir Doğal Tekstil belgelendirme programı seçerken, belgelendirmeyi sunan kuruluşun itibarını, belgelendirme standartlarının uygunluğu ve titizliğini ve belgelendirmenin sektördeki tanınırlığını ve değerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Nihayetinde, belgelendirme için tercih edilen kuruluş türü, pazarın, üreticinin ve tüketicinin hedeflerine ve özel ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte olmalıdır.

ISQ Belgelendirme, IBI/NSO Yetkili ve Lisanslı Onaylanmış bir Kuruluş olarak 2018 yılından bu tarafa Dünya genelinde NSO-NAP 9 Azotex Doğal Tekstil Belgelendirmesi ve Etiketlemesi yapan Küresel bir Marka ve Çözüm Ortağınızdır.