Doğal Ambalaj Belgesi

NSO NAP 6 STANDARDI
Doğal Ambalaj Belgesi

NSO-NAP 6 Doğal Ambalaj Sertifikası ve Standardı, bir ambalaj ürününün belirli doğallık, çevresellik ve sürdürülebilirlik kriterlerini karşıladığını doğrulayan kriterleri tanımlayarak üçüncü taraf bir sertifikasyon sağlamak için oluşturulmuştur.

Sertifikasyonun amacı, doğal, geri dönüştürülebilir/dönüştürülmüş veya biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden yapılmış ve atıkları ve kirliliği ortadan kaldıran ya da azaltan çevreye duyarlı ambalaj üretimini ve kullanımını teşvik etmektir.

Doğal Ambalaj Sertifikası, ambalaj malzemelerinin, ürünlerinin ve süreçlerinin doğal yapısı ile çevresel performansını değerlendiren ve tanıyan bir sertifika programıdır. Belgelendirmenin amacı, sürdürülebilir ambalaj malzemelerinin kullanımını teşvik etmek, atıkları azaltmak ve ambalajın çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmektir.

Doğal Ambalaj Belgesini elde etmek için, bir ambalaj ürününün NSO-NAP 6 Doğal Ambalaj Standardının doğal ve çevre dostu ambalaj kriterlerini karşılaması gereklidir.

Bu gerekliliklerden en önemlileri;

Minimum %40 geri dönüştürülmüş veya biyolojik olarak parçalanabilir malzeme içeren doğal, geri dönüştürülmüş veya biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden yapılması, atıkları ve kirliliği azaltacak şekilde üretilmiş olması, kompostlanabilirlik ve biyolojik olarak parçalanabilirlik için diğer kabul edilen uluslararası standartları karşılaması gibi kriterleri karşılaması gerekmektedir.

Doğal Ambalaj Sertifikasyon Programı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ambalajın çeşitli yönlerini değerlendirir:

  • Hammadde yapısı: Sertifikasyon programı, nihai ürüne kadar olan tüm süreçlerde kullanılan ham maddelerin doğal yapıda olup olmadığını değerlendirir.
  • Hammadde tedariki: Sertifikasyon programı, paketleme sürecinde kullanılan ham maddelerin tedarikini ve tedarikin çevre üzerindeki etkisini değerlendirir.
  • Ambalaj tasarımı: Ambalaj tasarımı, malzeme kullanımı açısından çevre dostu ve verimli olmasını sağlamak için değerlendirilir.
  • Üretim süreci: Doğal Ambalajın üretim süreci, enerji açısından verimli olduğundan ve çevre üzerinde minimum etkiye sahip olduğundan emin olmak için değerlendirilir.
  • Geri dönüştürülebilirlik: Sertifikasyon programı, ambalajın geri dönüştürülebilirliğini ve malzemelerin geri dönüştürülme ve yeniden kullanım potansiyelini değerlendirir.
  • Atık azaltma: Sertifikasyon programı, ambalajın atık azaltma potansiyelini değerlendirir ve atığı azaltan ambalaj malzemelerinin kullanımını teşvik eder.

Doğal Ambalaj Belgesi, ambalaj uygulamalarıyla doğallık, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk taahhüdünü gösteren işletmelere verilmektedir. Sertifika, tüketicilere satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilir ambalaj malzemeleri ve süreçleri kullanılarak üretildiğine dair güvence sağlar.

Özetle, Doğal Ambalaj Sertifikası, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve atıkları azaltmak amacıyla çevreye duyarlı ambalaj uygulamalarını değerlendiren ve tanıyan bir programdır.

Doğal Ambalaj Belgesi Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da IBI/NSO Uluslararası Organizasyonundan Yetki almış İlgili Alanlardan Uluslararası Akredite, Lisanslı ve Onaylı Kuruluşlardan alınabilir. Her şart ve koşulda Yeterliliği olan yayınlanmış kuruluş türü, ilgili sektöre ve Doğal Ambalaj Belgesi belgelendirme programının yapısına bağlı olmaktadır.

Doğal Ambalaj Sertifikasını ISQ Belgelendirme gibi kâr amacı güden şirketler ve Kâr amacı gütmeyen Yetki almış, Lisans ve Akreditasyona sahip kamu ya da sivil toplum kuruluşları da verebilir. Doğal Ambalaj Sertifikası genellikle belirli ürünlere veya hizmetlere bağlıdır ve bu ürün veya hizmetlerin nitelik kazanmış özel işaretler ile kullanma konusundaki yeterliliği göstermek için tasarlanmıştır. Bu sertifika ve Doğal Ambalaj Etiketi/İşareti/Logosu, ilgili pazarlar, sektörler, üreticiler, tüketiciler ve devlet kurumları için nitelik, kıyaslama, gereksinimleri karşılama, tanınabilirlik ve değerlilik konusunda yardımcı olur.

Bir Doğal Ambalaj belgelendirme programı seçerken, belgelendirmeyi sunan kuruluşun itibarını, belgelendirme standartlarının uygunluğu ve titizliğini ve belgelendirmenin sektördeki tanınırlığını ve değerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Nihayetinde, belgelendirme için tercih edilen kuruluş türü, pazarın, üreticinin ve tüketicinin hedeflerine ve özel ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte olmalıdır.

ISQ Belgelendirme, IBI Institute/NSO Yetkili ve Lisanslı Onaylanmış bir Kuruluş olarak 2018 yılından bu tarafa Dünya genelinde NSO-NAP 6 Doğal Ambalaj Belgelendirmesi ve Etiketlemesi yapan Küresel bir Marka ve Çözüm Ortağınızdır.