Doğal Kimyasal ve Kozmetik Belgesi

NSO NAP 4 STANDARDI
Doğal Kimyasal ve Kozmetik Belgesi

NSO-NAP 4 Doğal Kimyasal ve Kozmetik Belgesi ve Standardı, kimyasalların ve kozmetiklerin doğal gelişimini desteklemek ve teknolojik ilerleme olanakları arasında geçişe izin vermek için doğal dünyanın gereksinimi için oluşturulmuştur.

Doğal Kimyasalların ve Kozmetiklerin Sertifikasyonu, çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere doğallık yapılarını, saflıklarını, orijinalliklerini ve güvenliklerini sağlamak için birden fazla adımı içeren karmaşık bir süreçtir. Sertifikasyon süreci, doğal kimyasalın son kullanımına ve kullanılması amaçlanan ülke veya bölgedeki düzenleyici gerekliliklere bağlı olarak değişebilir.

NSO-NAP 4 Doğal Kimyasal ve Kozmetik Sertifikasyonun Adımları

  • Numune Toplama ve Hazırlama: Doğal kimyasalın ve/veya Kozmetiğin temsili bir numunesi toplanır ve analiz için hazırlanır.
  • Kimyasal Analiz: Numune, kimyasal bileşimini, doğallığını ve saflığını belirlemek için analiz edilir. Bu, spektroskopi, kromatografi ve kütle spektrometresi gibi çeşitli analitik teknikler kullanılarak yapılabilir. Analiz, doğal kimyasalın veya kozmetiğin sağlıksız, tehlikeli, yapay ve kirletici maddeler içermediğinden ve kullanım amacı için belirlenen NSO-NAP 4 Standardı kriterleri karşıladığından emin olmak için yapılır.
  • Kalite Kontrol: Kimyasal analiz sonuçları, NSO-NAP 4 Standardı karşıladıklarından emin olmak için uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından gözden geçirilir. Kalite kontrol süreci, sonuçların doğru ve tutarlı olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Sertifikasyon: Kimyasal analiz sonuçları gerekli standartları karşılıyorsa, doğal kimyasalın kullanım amacı için NSO-NAP 4 standardını karşıladığı belgelenir. Tescil sertifikası, ISQ Belgelendirme gibi Lisanslı ve Yetkili bir sertifika kuruluşu tarafından verilir ve doğal kimyasalın kimyasal bileşimi ve saflığı hakkında bilgi içerir.
  • İzleme ve Sürdürülebilirlik: Sertifikalı doğal kimyasalın ve/veya kozmetiğin, NSO-NAP 4 Doğal Kimyasal ve Kozmetik Standart gereksinimlerini karşılamaya devam etmesini sağlamak için düzenli olarak izlenir. Herhangi bir sapma bulunursa, ISQ veya onaylayan kuruluş Doğal Kimyasal veya Kozmetik sertifikasını geri çekebilir ve sürekli güvenlik ve kalitesini sağlamak için doğal kimyasalı yeniden değerlendirebilir.

Sonuç olarak, doğal kimyasalların ve kozmetiklerin sertifikasyonu, çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere doğallık durumunu, saflıklarını, orijinalliklerini ve güvenliklerini sağlamak için birden fazla adımı içeren karmaşık ve devam eden bir süreçtir. Onaylayan Yetkili ve Lisanslı kuruluş, doğal kimyasalların ve kozmetiklerin en yüksek seviyede doğal olmasını ve amaçlanan kullanımları için gerekli tüm kriterleri karşılamasını sağlamada çok önemli bir rol oynar.

NSO-NAP 4 Doğal Kimyasal ve Kozmetik Belgesi Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da IBI/NSO Uluslararası Organizasyonundan Yetki almış İlgili Alanlardan Uluslararası Akredite, Lisanslı ve Onaylı Kuruluşlardan alınabilir. Her şart ve koşulda Yeterliliği olan yayınlanmış kuruluş türü, ilgili sektöre ve Doğal Kimyasal ve Kozmetik Belgesi belgelendirme programının yapısına bağlı olmaktadır.

Doğal Kimyasal ve Kozmetik Sertifikasını ISQ Belgelendirme gibi kâr amacı güden şirketler ve Kâr amacı gütmeyen Yetki almış, Lisans ve Akreditasyona sahip kamu ya da sivil toplum kuruluşları da verebilir. Doğal Kimyasal ve Kozmetik sertifikası genellikle belirli ürünlere veya hizmetlere bağlıdır ve bu ürün veya hizmetlerin nitelik kazanmış özel işaretler ile kullanma konusundaki yeterliliği göstermek için tasarlanmıştır. Bu sertifika ve Doğal Kimyasal ve Kozmetik Etiketi/İşareti/Logosu, ilgili pazarlar, sektörler, üreticiler, tüketiciler ve devlet kurumları için nitelik, kıyaslama, gereksinimleri karşılama, tanınabilirlik ve değerlilik konusunda yardımcı olur.

Bir Doğal Kimyasal ve Kozmetik belgelendirme programı seçerken, belgelendirmeyi sunan kuruluşun itibarını, belgelendirme standartlarının uygunluğu ve titizliğini ve belgelendirmenin sektördeki tanınırlığını ve değerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Nihayetinde, belgelendirme için tercih edilen kuruluş türü, pazarın, üreticinin ve tüketicinin hedeflerine ve özel ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte olmalıdır.

ISQ Belgelendirme, Yetkili ve Lisanslı Onaylanmış bir Kuruluş olarak 2018 yılından bu tarafa Dünya genelinde NSO-NAP 4 Standardı - Doğal Kimyasal veya Kozmetik Belgesi ve Etiketlemesi yapan Küresel bir Marka ve Çözüm Ortağınızdır.