Doğal Gıda Helal Belgesi

NSO NAP 2 STANDARDI
Doğal Gıda Helal Belgesi

Doğal bir ürün, bitkiler, hayvanlar veya mineraller gibi doğal kaynaklardan elde edilen ve sentetik bileşenler, koruyucular ve katkı maddeleri içermeyen bir üründür.

Helal ürün, İslam hukukuna göre izin verilen bir üründür. "Helal" terimi genellikle gıda ürünlerine atıfta bulunur ve gıdanın yasal bir kaynaktan gelmesi ve domuz eti veya alkol gibi yasaklanmış herhangi bir içerik içermemesi gerektiğini belirtir.

Genel olarak sentetik-yapay ve nihai ürünün yapısını etkileyecek müdahalelerden kaçınılmış doğal bir ürün, İslam hukukunun belirlediği kriterleri karşılıyorsa helal kabul edilebilir. Bununla birlikte, doğal veya helal bir ürünün evrensel bir tanımı olmadığını ve kriterlerin kültürel, bölgesel ve dini bağlama göre değişebileceğini bilmek önemlidir. Bir ürünün gerçekten doğal ve helal olup olmadığını belirlemek için içindekiler listesini, üretici bilgilerini ve varsa diğer sertifikaları kontrol etmek gerekir.

"Helal", İslam hukukunda "izin verilen" veya "yasal" anlamına gelen Arapça bir terimdir ve genellikle İslami beslenme yönergeleri uyarınca kabul edilebilir olarak kabul edilen yiyecekleri tanımlamak için kullanılır. "Helal sertifikası", bir gıda ürününün İslam hukukunun gerekliliklerini karşıladığını ve Müslümanların tüketimine uygun olduğunu belgeleyen, Müslüman bir kuruluş veya dini otorite tarafından verilen bir belgedir.

NSO-NAP 2 Standardı "Doğal Gıda Helal Sertifikası", doğal bir gıda ürününün doğal yollardan elde edildiği ve aynı zamanda "helal" olarak kabul edilmesi için gereken İslam hukukunun gerekliliklerini de karşıladığının ve İslami ve doğal beslenme kılavuzlarının yasakladığı kabul edilen hiçbir içerik veya işleme yöntemi içermediğinin onaylandığını gösterir. Bir gıdanın doğal-helal olup olmadığını belirleme kriterleri, farklı kuruluşlar ve yetkililer arasında değişiklik gösterebilir, ancak tipik olarak belirli hayvansal ürünlerin (domuz eti veya alkol gibi) kullanımına ilişkin kısıtlamaları, yapay-sentetik üretim ve içerik içermemesi ile gıda üretiminde kullanılan hayvanlara insani muamele gerekliliklerini içerir. Hayvan istismarı ve İslami tüketim şartlarına aykırılık taşımaz.

Sonuç olarak; Doğal Gıda Helal Belgesi, helal doğal gıdaların alınması, hazırlanması, işlenmesi, sınıflandırılması, belirlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, işaretlenmesi, kontrolü, işlenmesi, taşınması, dağıtımı, depolanması ve servisi dahil olmak üzere doğal gıda zincirinin herhangi bir aşamasında uyulması gereken temel gereklilikleri tanımlar ve ürünleri İslami kurallara dayanmaktadır.

Doğal Gıda Helal Belgesi'nde İslami Kurallar, farklı ülkelerdeki farklılıklara bakılmaksızın İslam'ın yaygın olarak kabul edilen kural ve inançlarını ifade eder.

Doğal Gıda Helal Belgesi'nin tüm gereklilikleri geneldir ve büyüklük ve karmaşıklık ne olursa olsun doğal gıda zincirindeki tüm kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu, gıda zincirinin bir veya daha fazla adımında doğrudan yer alan kuruluşları içerir.

NSO-NAP 2 Standardı Doğal Gıda Helal Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da IBI/NSO Uluslararası Organizasyonundan Yetki almış İlgili Alanlardan Uluslararası Akredite, Lisanslı ve Onaylı Kuruluşlardan alınabilir. Her şart ve koşulda Yeterliliği olan yayınlanmış kuruluş türü, ilgili sektöre ve NSO-NAP 2 Doğal Gıda Helal Standardı belgelendirme programının yapısına bağlı olmaktadır.

Doğal Gıda Helal Sertifikasını ISQ Belgelendirme gibi kâr amacı güden şirketler ve kâr amacı gütmeyen Yetki almış, Lisans ve Akreditasyona sahip Kamu ya da Sivil Toplum Kuruluşları da verebilir. NSO-NAP 2 Doğal Gıda Helal sertifikası genellikle belirli ürünlere veya hizmetlere bağlıdır ve bu ürün veya hizmetlerin nitelik kazanmış özel işaretler ile kullanma konusundaki yeterliliği göstermek için tasarlanmıştır. Bu sertifika ve Doğal Gıda Helal Etiketi/İşareti/Logosu, ilgili pazarlar, sektörler, üreticiler, tüketiciler ve devlet kurumları için nitelik, kıyaslama, gereksinimleri karşılama, tanınabilirlik ve değerlilik konusunda yardımcı olur.

Bir doğal gıda helal belgelendirme programı seçerken, belgelendirmeyi sunan kuruluşun itibarını, doğal belgelendirme standartlarının uygunluğu ve titizliğini ve belgelendirmenin sektördeki tanınırlığını ve değerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Nihayetinde, belgelendirme için tercih edilen kuruluş türü, pazarın, üreticinin ve tüketicinin hedeflerine ve özel ihtiyaçlarına karşılık verebilecek nitelikte olmalıdır.

ISQ Belgelendirme, IBI Institute/NSO Yetkili ve Lisanslı Onaylanmış bir Kuruluş olarak 2018 yılından bu tarafa Dünya genelinde NSO-NAP 2 Standardı Doğal Gıda Helal Belgelendirmesi ve Etiketlemesi yapan Küresel bir Marka ve Çözüm Ortağınızdır.