Akreditasyon

Uluslararası Geçerli Akreditasyonlar

NBE-GLOBAL Akreditasyonumuz

NBE-GLOBAL

NATACCS Akreditasyonumuz

NATACCS

Doğal Alanlar için Akreditasyon (Doğal Akreditasyon), yetkili bir organın bir doğal organizasyonun, doğal programın veya bireyin doğal alanlarda yetkinliğini ve kalitesini değerlendirdiği ve resmi olarak tanıdığı bir süreçtir. Değerlendirme tipik olarak akredite edilen doğal alanla ilgili standartların, politikaların, prosedürlerin ve sonuçların gözden geçirilmesini içerir.

Doğal Alan Akreditasyonu, i-NAF (Uluslararası Doğal Akreditasyon Forumu) MLA Antlaşması imzalayarak üye olan devlet kurumları, meslek kuruluşları ve uluslararası veya ulusal akreditasyon kuruluşları dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından verilebilir. Akreditasyon veren kuruluşa bağlı olarak süreç, öz-değerlendirmeyi, saha ziyaretlerini, mülakatları ve dokümantasyon incelemesini içerir.

Akreditasyonun amacı, kuruluşun, programın veya bireyin belirlenmiş kalite standartlarını karşılamasını ve yüksek bir mükemmellik seviyesinde performans göstermesini sağlamaktır. Akreditasyon, gelişmiş güvenilirlik, tanınma ve finansman fırsatları gibi faydalar sağlayabilir.

Kurumsal akreditasyon (tüm kurumlar için), programatik akreditasyon (bir kurum içindeki belirli programlar için) ve özel akreditasyon (belirli meslekler veya endüstriler için) dahil olmak üzere farklı akreditasyon türleri vardır. Akreditasyon ayrıca kuruluşa veya sektöre bağlı olarak isteğe bağlı olabilir veya kanunen gerekli olabilir.

Ayrıca bir özel akreditasyon türü olan Doğal Akreditasyon, kaliteyi sağlamak, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek ve tanınma sağlamak gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.

Doğal Akreditasyonun Amaçları

Kaliteyi Sağlama

Doğal Alan Akreditasyonu, bir ürünün/hizmetin, organizasyonun, programın veya bireyin kalitesini değerlendirmek için bir çerçeve sağlar. Doğal Alan Akreditasyon Kuruluşları, karşılanması gereken standartlar ve kriterler oluşturur ve performansı değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu, politikaların, prosedürlerin ve belgelerin gözden geçirilmesinin yanı sıra saha ziyaretlerini ve personel ve paydaşlarla yapılan görüşmeleri içerebilir. Akredite edilmiş kuruluşlar, programlar ve bireyler, bu standartları karşılayarak, yerleşik kalite ölçütlerini karşılama yeterliliklerini ve yeteneklerini gösterirler. Bu konuların tümünün uyguluğunu küresel olarak tescil ve teyit ettikleri organizasyon ise i-NAF (Uluslararası Doğal Akreditasyon Forumu)’ dır. i-NAF MLA Tanınma antlaşmaları ve üyelik yapısı ile Kalite Küresel manada tam olarak sağlanmış olur.

Sürekli İyileştirmeyi Teşvik Etmek

Doğal Akreditasyon ayrıca sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Akreditasyon arama ve sürdürme süreci, kuruluşları ve programları uygulamalarını düzenli olarak değerlendirmeye ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmaya teşvik eder. Akreditasyon kuruluşları, kuruluşların büyüme ve gelişme alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilecek iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlar.

Tanınma Sağlama

Doğal Akreditasyon, Doğal alanlarda mükemmellik sergileyen kuruluşlar, programlar ve bireyler için tanınma sağlayabilir. Akreditasyon, öğrencileri, müşterileri ve finansmanı çekmek için bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir ve aynı zamanda kendisini rakiplerinden farklılaştırmanın bir yolu olarak da hizmet edebilir. Akreditasyon, paydaşlara bir kuruluşun veya programın saygın ve güvenilir olduğuna dair güvence de sağlayabilir.

Doğal Alanlar için Akreditasyonun Faydaları Nelerdir ?

Doğal Akreditasyon, üçüncü taraf bir Doğal alan Sertifikasyon Kuruluşun bir işletmenin doğal isnadında bulunduğu ürünlerini, hizmetlerini, süreçlerini veya sistemlerini değerlendirdiği ve bunların NSO Doğal standartları veya kriterleri karşıladığını onayladığı süreçtir. Akreditasyon, bir işletmeye aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlar.

Doğal Akreditasyonun Avantajları

  • Güvenilirlik ve Güven: Doğal Alan Akreditasyonu, Doğal alan için faaliyette bulunan bir işletmenin müşterileri, tedarikçileri, yatırımcıları ve diğer paydaşları nezdinde güvenilirlik ve güven oluşturmasına yardımcı olabilir. İşletmenin belirli doğal kalite standartlarını karşıladığını ve sürekli iyileştirme taahhüdünde bulunduğunu gösterir.
  • Rekabet Avantajı: Doğal Alan Akreditasyonu, bir işletmeyi akredite olmayan rakiplerinden ayırarak rekabet avantajı sağlayabilir. Müşteriler akredite bir şirketle iş yapmayı tercih edebilir ve bazı sözleşmeler veya ortaklıklar akreditasyon gerektirebilir.
  • Uyumluluk: Akreditasyon, bir işletmenin Doğal Standartlara uygunluğu sağlamasına yardımcı olabilir. Akredite işletmelerin doğal alanlar için ortaya çıkabilecek sorunlardan kaçınma olasılığı daha yüksektir.
  • İyileştirilmiş Süreçler: Doğal Alan Akreditasyon süreci genellikle bir işletmenin iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olabilecek süreç ve sistemlerinin kapsamlı bir incelemesini içerir. Akredite işletmeler doğal alanlar ve kapsamlarda daha verimli, etkili, müşteri odaklı ve global Dünya’ ya faydalı olabilir.
  • Sürekli İyileştirme: Doğal Alan Akreditasyonu tek seferlik bir başarı değildir; süreklilik ve sürekli iyileştirme gerektirir. Akredite işletmeler, akreditasyonlarını sürdürmek için standartları karşılamaya veya aşmaya devam etmelidir, bu da sürekli iyileştirme kültürünün yönlendirilmesine yardımcı olabilir.

Genel olarak, doğal akreditasyon ürün ve/veya hizmetin uygunluğunun ve kalitesinin sağlanmasına yardımcı olur, mükemmelliğe ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığını göstermesine yardımcı olur, sürekli iyileştirmeyi teşvik eder ve kendi alanlarında mükemmellik sergileyen kuruluşların, programların ve bireylerin tanınmasını sağlayarak kârlılık ve uzun vadeli başarıya yol açar.