Natural (Doğal) Belgesi

NSO NAP 1 STANDARDI
Natural (Doğal) Belgesi

NSO-NAP 1 : 2017 Doğal Ürün ve Doğal Üretim Standardı, ürünün doğal orijinal hali ile tüketici beklentilerini karşılayan ve doğallığını bozmayan üretime yönelik gıda ürünleri için tüketicilere güvenilir bir ayırt edici marka sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Hammaddelere ve üretim süreçlerine uygulanacak şartlar bu standartta tanımlanmış ve yayınlanmıştır.

NSO-NAP 1: 2017 Doğal Ürün Standardının içeriği, teknik sürekli kontrollere tabidir. NSO-NAP 1 : 2017 Doğal Ürün Standardı, Organik Ürün ve/veya Sağlıklı Ürün garantisi vermemektedir. Organik ürün eşdeğeri veya alternatifi olarak kabul edilemez. Bu standart, tüketicilerin tamamen orijinal doğal hammadde taleplerini ve gıda güvencesi ilkeleri dikkate alınarak üretilen ürünlerin taleplerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Amacı, doğal üretim süreçleriyle üretilen gıda ürünlerine literatürde tanımlandığı şekliyle orijinal versiyonu ile tüketicilerin ulaşmasıdır.

Bu standart, küresel endüstriyel üretimin vahşi rekabet, daha fazla para hırsı nedeniyle ürettiği katkı maddeleri, boyalı, uzun ömürlü, yapay, sentetik bileşenler, GDO'lar vb. gıda güvenliği şüpheli içerikleri ortadan kaldırmak için tüketici talepleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu standart, yalın üretim ve ilkelerini kabul ve tasvip etmemektedir.

NSO-NAP 1: 2017 Doğal Gıda Standart İçeriği

 • 0 Önsöz
 • 1 Uygulama Kapsamı
 • 2 İlgili Standartlar ve Yönetmelikler
 • 3 Terimler ve Tanımlar
 • 4 Yönetim ve Yönetim Sistemi
 • 5 Doğallık İçin Gereksinim
 • 6 Dış Kaynak Kullanımı Yöntemi
  • 6.1 Genel
  • 6.2 Kontrolün Türü ve Boyutu
 • 7 Üretim
  • 7.1 Üretim ve Kalite Kontrol
  • 7.2 Tasarım
  • 7.3 Kalibrasyon
  • 7.4 Paketleme
  • 7.5 Depolama
  • 7.6 Raf Ömrü
 • 8 Etiketleme ve İletişim
  • 8.1 Genel
  • 8.2 Doğal Belgelendirme Kapsamındaki Ürünler
 • 9 Belgelendirme, Kontrol ve Muayene
  • 9.1 Denetim ve Belgelendirme
  • 9.2 Kapsamın Onayı
  • 9.3 Belgelendirme Kuruluşları
  • 9.4 Lisanslı Denetçi
  • 9.5 Lisanslı Kuruluşlar
  • 9.6 Lisanslı Laboratuvarlar
  • 9.7 Lisanslı Danışmanlar
 • EK-A NSO-NAP 1: 2017 Doğal Ürün Uygunluk Beyanı
 • EK-B Codex Alimentarius Belgeleri
 • Kaynaklar